custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919
Відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах
Облік прав на цінні папери
Виконання депозитарних операцій
Надання депонентам інформації щодо цінних паперів
Засвідчення довіреності на участь у загальних зборах акціонерів
Перерахування доходів за цінними паперами
Відкриття рахунків власникам в зв'язку з переведенням цінних паперів в бездокументарну форму
Надання емітентам реєстру власників цінних паперів