custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Бі Кепітал» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме діяльність депозитарної установи, на підставі ліцензії, виданої рішенням №1114 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2015р.

ТОВ «Ай Бі Кепітал» надає широкий спектр депозитарних послуг власникам цінних паперів, а також емітентам цінних паперів з відкриття та ведення рахунків їх власників в порядку дематеріалізації.

Для обліку та обслуговування операцій з цінними паперами ТОВ «Ай Бі Кепітал» уклав депозитарні договори з Національним депозитарієм України, та Національним банком України як депозитарієм цінних паперів.

Всі операції з цінними паперами депонентів здійснюються за допомогою програмно – технологічних комплексів депозитаріїв.

ТОВ «Ай Бі Кепітал» провадить свою дяільність відповідно до законодавства України з цінних паперів, нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України як депозитарію цінних паперів, Регламенту Національного депозитарія України та власного Положення про депозитарну діяльність.

ТОВ «Ай Бі Кепітал» намагається надавати своїм клієнтам депозитарні послуги на високому професійному рівні за конкурентноспроможними тарифами.