custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Публічна безвідклична пропозиція акціонерам ПАТ "НАСК "ОРАНТА"

Відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.2017р. №148, та в зв'язку з отриманням розпорядження Національного депозитарію України депозитарна установа ТОВ "Ай Бі Кепітал" повідомляє про оголошення публічної безвідкличної пропозиції власником контрольного пакету акцій про придбання у акціонерів публічного акціонерного товариства  "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА"  (код ЄДРПОУ 00034186)  акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

Зі змістом повідомлення можна ознайомитись на сайті НДУ