custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Внесено зміни до Положення про депозитарну діяльність

Внесено зміни до Внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ "Ай Бі Кепітал" шляхом викладення в новій редакції відповідно до вимог Рішення НКЦПФР від 21.12.2017р. №914 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності" в частині визначення порядоку реалізації права заставодержателя у позасудовому порядку здійснити стягнення на цінні папери, що є предметом застави, а також порядку обігу цінних паперів іноземного емітента.