custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Публічна безвідклична пропозиція акціонерам ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"

Відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.2017р. №148, та в зв'язку з отриманням розпорядження Національного депозитарію України депозитарна установа ТОВ "Ай Бі Кепітал" повідомляє про оголошення публічної безвідкличної пропозиції власником домінуючого пакету акцій про придбання у акціонерів ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"  (код ЄДРПОУ 01412450)  акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

Зі змістом повідомлення можна ознайомитись на сайті НДУ