custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Повідомлення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському"

Відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.2017р. №148, та в зв'язку з отриманням розпорядження Національного депозитарію України депозитарна установа ТОВ "Ай Бі Кепітал" повідомляє про скликання приватним акціонерним товариством "Завод "Кузня на Рибальському" (код ЄДРПОУ 14312364) 22 кввітня 2020 року о 13 год. 00 хв. за адресою: 04176, м.Київ, вул. Електриків 26, будинок Ккультури, актова зала №1, чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Зі змістом повідомлення можна ознайомитись на сайті НДУ