custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Повідомлення про загальні збори акціонерів АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.2017р. №148, та в зв'язку з отриманням розпорядження Національного депозитарію України депозитарна установа ТОВ "Ай Бі Кепітал" повідомляє про скликання акціонерним товариством "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ" (код ЄДРПОУ 00165712) 22 квітня 2020 року об 10 год. 45 хв. за адресою: 61001, Україна, Харківська обл., м. Харків, провулок Степовий, буд. 41/42, Будинок культури «Світло шахтаря» (головна зала) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Зі змістом повідомлення можна ознайомитись на сайті НДУ