custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Повідомлення про загальні збори акціонерів АТ "Райффайзен Банк Аваль"

За пропозицією акціонера, що володіє більше, ніж 5 відсотків голосуючих акцій, а саме Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (68,28% у статутному капіталі Банку), до порядку денного річних Загальні збори акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль», які  відбудуться 11.09.2020р. у дистанційній формі проведення, включено додаткове питання.

Зі змістом повідомлення можна ознайомитись на сайті НДУ