custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Повідомлення про зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів АТ "АК "БОГДАН МОТОРС"

Відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.2017р. №148, та в зв'язку з отриманням розпорядження Національного депозитарію України, депозитарна установа ТОВ "Ай Бі Кепітал" повідомляє зміни до порядку денного річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «БОГДАН МОТОРС» (код ЄДРПОУ 05808592), які відбудуться у дистанційній формі проведення 21 грудня 2020 року (дата завершення голосування) у порядку, визначеному «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» , затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 №196.

Зі змістом повідомлення можна ознайомитись на сайті НДУ