custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Про затвердження нових редакцій Договору про обслуговування рахунку та Положення про депозитарну діяльність.

Шановний депоненте!

У зв’язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та на виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.09.2020р  №481 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності» депозитарна установа ТОВ «Ай Бі Кепітал» повідомляє про затвердження нових редакцій Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи.

Зміни в зазначених документах зобов’язують клієнта депозитарної установи надавати документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства депонента та податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для депонентів – юридичних осіб).

У випадку зміни статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) розпорядження щодо внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах та документи, що підтверджують зміну відповідного статусу, мають надаватися депонентом депозитарній установі протягом 10 робочих днів з дня настання такої зміни. Ненадання депонентом на запит депозитарної установи документів щодо його податкового резиденства є підставою для відмови депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах.

З метою виконання вищеозначених вимог та в зв’язку з необхідністю приведення укладених договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність до нової редакції Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013р. №1412, депозитарна установа ТОВ «Ай Бі Кепітал» пропонує депонентам надати нову Анкету  рахунку в цінних паперах та Розпорядження щодо внесення змін до анкети з метою визначення податкового резиденства депонента та підписати нову редакцію Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Дякуємо за розуміння та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!