custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Повідомлення про загальні збори акціонерів ПАТ "Центренерго"

Відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.2017р. №148, та в зв'язку з отриманням розпорядження Національного депозитарію України, депозитарна установа ТОВ "Ай Бі Кепітал" повідомляє про скликання публічним акціонерним товариством  «Центренерго»  (код ЄДРПОУ 22927045) позачергових загальних зборів акціонерів у дистанційній формі проведення 03 березня 2021 року (дата завершення голосування) у порядку, визначеному «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 №196.

Зі змістом повідомлення можна ознайомитись на сайті НДУ