custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Внесено зміни до Положення про депозитарну діяльність

Внесено зміни до Внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ  "Ай Бі  Кепітал" шляхом викладення в новій редакції відповідно до вимог Рішення НКЦПФР від 14.09.2017р. №692 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо питань корпоративного управління в акціонерних товариствах)" в частині визначення порядоку реалізації права заставодержателя у позасудовому порядку здійснити стягнення на цінні папери, що є предметом застави, та порядку обігу цінних паперів іноземного емітента.