custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Повідомлення про загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗТР"

Відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.2017р. №148, та в зв'язку з отриманням розпорядження Національного депозитарію України депозитарна установа ТОВ "Ай Бі Кепітал" повідомляє про скликання приватним акціонерним товариством "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (код ЄДРПОУ 00213428) 20 квітня 2021 року об 08 год. 00 хв. за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПрАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Зі змістом повідомлення про збори можна ознайомитись на сайті НДУ