custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Повідомлення про загальні збори акціонерів ПАТ "Промінвестбанк"

Відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.2017р. №148, та в зв'язку з отриманням розпорядження Національного депозитарію України депозитарна установа ТОВ "Ай Бі Кепітал" повідомляє про скликання публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (код ЄДРПОУ 00039002) 29 квітня 2021 року об 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Ризька, 12 ( Актовий зал) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Зі змістом повідомлення про збори можна ознайомитись на сайті НДУ