custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Повідомлення про загальні збори акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ"

Відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.2017р. №148, та в зв'язку з отриманням розпорядження Національного депозитарію України депозитарна установа ТОВ "Ай Бі Кепітал" повідомляє про скликання приватним акціонерним товариством "Третій Київський авторемонтний завод" (код ЄДРПОУ 05482469) 30 квітня 2021 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1, річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Зі змістом повідомлення про збори можна ознайомитись на сайті НДУ