custody@ibcapital.com.ua +38044 3517919

Депозитарна установа ТОВ "Ай Бі Кепітал" пропонує емітентам цінних паперів послугу з відкриття рахунків власникам в зв'язку з переведенням цінних паперів в бездокументарну форму для забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» в порядку та випадках, предбачених Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 22.01.2014р. №47.